PIT 37 2014 rok

Deklaracja PIT-37 i inne PITy za rok 2013 - rozlicz je z nami

Program Pit 2013

Sporządziliśmy dla Państwa gratisowy program do rozliczania formularza PIT-37 za rok 2013. Za pomocą prezentowanego programu rozliczą Państwo szybko i co najważniejsze - perfekcyjnie nie tylko PIT-37, ale również inne rodzaje zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-38, PIT-28, PIT-39). Opisywana aplikacja do rozliczania pitów obsługuje również wszelkie możliwe załączniki do PIT - na pit2013 przykład: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B.

E-zeznania to system informatyczny opublikowany przez Ministerstwo Finansów, dzięki niemu mamy opcję wysyłać formularze PIT przez globalną sieć Internet bez wychodzenia z domu. Do niedawna używanie e-Pit-ów było wyłącznie przeznaczone dla doradców podatkowych, bowiem normalnych Polaków nie pit2013 było stać na niezmiernie kosztowne oprogramowanie potrzebne do przesyłania formularzy PIT pit2013 przez system e Pity. Sytuacja zmieniła się w chwili gdy udostępniliśmy nasz software PITy 2014, dzięki tej aplikacji każdy da radę stworzyć PIT z własnego miejsca zamieszkania poprzez sieć globalną.

druk pit zg 2013

Aby móc obliczać podatek na regułach ryczałtu ewidencjonowanego należy dokonać pit2013 zgłoszenia w poprawnym Urzędzie Skarbowym. Istnieją poniższe terminy zgłoszenia: w sytuacji organizowania aktywności gospodarczej – w dniu założenia działalności (krańcowym terminem jest dzień pozyskania początkowego zysku), do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego dochodu z tytułu wynajmu, ajencji i umów podobnych (do krańca roku, gdyby pierwszy dochód otrzymany zostanie w grudniu) względnie do 20 stycznia – w pozostałych wypadkach.

Formularz PIT-36 to zeznanie, który należy złożyć do właściwego Urzędu Fiskalnego do 30 kwietnia 2014 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić zeznanie prawidłowo, należałoby skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona osiągalna niżej.

logo_1procent

Zeznanie PIT 37 - rozliczenie za 2013 rok w 2014 roku. Poprzez PIT-37 rozlicza się najwięcej podatników w Polsce. Jest to formularz przeznaczony dla tych, którzy w danym okresie rozliczeniowym za pośrednictwem płatnika uzyskali pit2013 pit2013 przychód, opodatkowany według skali podatkowej. W niniejszym tekście opisane zostaną najistotniejsze informacje dotyczące PIT-37.

W druku PIT-37 umieścić należy przychody wynikające z praw autorskich i pit2013 innych praw majątkowych. W tej deklaracji podatkowej wykazuje się dodatkowo świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także należności z umów aktywizacyjnych. Katalog osób rozliczających się poprzez PIT-37 zamykają pracujące osoby tymczasowo aresztowane lub skazane.

PIT-36L dotyka jedynie podatników obliczających zeznania PIT z przychodów z tytułu prowadzenia działalności ekonomicznej.

Sporządzanie rocznych zeznań PIT rocznych jest niezwykle łatwe z nieodpłatnym programem Pit 2014.

Z postulatem o zbiorowe obliczanie na zeznaniu PIT-37 wystąpić mogą małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Związek matrymonialny musi mieć moc wiążąca przez cały okres trwania uprzedniego roku fiskalnego. Pomiędzy współmałżonkami przez cały okres rozliczeniowy, którego dotyczy formularz PIT-37, obowiązywać powinna wspólnota majątkowa. Żadnego z małżonków nie mogą dotyczyć przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych 19 proc. stawką podatku.

Formularz PIT-28 zaplanowany jest dla obywateli samotnie prowadzących firmę o pozarolniczym kształcie, osób posiadających biznes o pozarolniczym kształcie w formie pit2013 spółki cywilnej lub jawnej, osób otrzymujących dochody z tytułu poddzierżawy, dzierżawy, podnajmu, najmu i pozostałych umów tego gatunku, jeśli umowy te nie są powiązane z prowadzoną aktywnością gospodarczą.

Formularz PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych suplementów oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wielkości dochodów z zagranicy oraz o zapłaconym podatku w roku podatkowym. W załączniku tym podatnik powinien pokazać zysk z pit2013 zagranicy a także podatek uregulowany za granicą, które to sumowane są w formularzu podatkowym PIT-39. Powinno się pamiętać, że w przypadku dochodów pozyskiwanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka suplementów – oddzielnie dla każdego kraju.

pit2013

Profity z własnej firmy mamy możliwość rozliczać na druku Pit 28 jeżeli wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacamy wówczas podatek od wysokości przychodu a nie dochodu, jak osoby korzystające z opodatkowania na zasadach ogólnych.

Ulgi podatkowe, jakie możemy wykorzystać wypełniając druk PIT-28 jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o PIT/O, pomimo że niektóre z nich nie są w ogóle uwzględnione i dopuszczalne w tym formularzu.

Kategoria: Pit2013 | Tagi: pit 2013, pity 2013, druk pit 37, pit 37 2013, pity 2013 online, pit2013 | Brak komentarzy

Interaktywny pit 37

2014-01-23

Program PITY za 2013 rok

Użytkownik programu dla księgowych PITY 2013 ma alternatywę jednoczesnego otwierania wielu okien programu oraz symultanicznej pracy w wielu obszarach programu.

pit 2014 program

Ulgę na dziecko rozliczy podatnik która jest opodatkowany na zgodnie z skalą podatkową (PIT-37, PIT-36).

Program Pit 2013 to niezwykle praktyczny w zastosowaniu program wspierający wypełnianie pit 37 jednoletnich deklaracji podatkowych PIT.

Aplikacja Pit 2014 przyśpieszy nie tylko rozliczenie z podatku za 2013 rok, ale dodatkowo wykona za Ciebie każdych obliczeń. Wymieniony program do PitY 2013 obsługuje: PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-38, PIT-39, PIT-28 oraz pit 37 wszelkie wymagane dodatki do deklaracji podatkowej.

Korzystając z naszego program do PIT masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z pit 37 załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania.

Wypełniłeś PIT-37 korzystając z naszego programu do PIT? Jesteś zadowolony? Podziel się ze znajomymi. Pomóż im równie prosto wypełnić zeznanie podatkowe za 2013 rok.

Główne okno aplikacji księgowej PIT 2014 jest skonstruowane na wzór programu Eksplorator systemu Windows, dlatego jego obsługa nie powinna przydać kłopotów żadnemu użytkownikowi tego systemu.

Odbiorca programu do księgowości Pit 2013 ma możliwość równoczesnego otwierania wielu okien aplikacji pit 37 oraz równoczesnej pracy w wielu obszarach programu.

Blankiet PIT-38 a łączne rozliczanie się małżonków. Opisywany formularz służy do indywidualnego rozliczania się podatnika. Mimo zakazu rozliczania dochodów wspólnie z małżonkiem, wypełnienie pit 37 PIT-38 nie wyklucza możliwości wspólnego złożenia deklaracji podatkowej np. w formularzu PIT-37.

pit 0 pit o 2013 program pity

Wniosek o zbiorowe opodatkowanie dochodów złożyć może jeden z małżonków. Złożenie takiego wniosku rozumie się jako oświadczenie o jego upoważnieniu przez współmałżonka. Jest to o tyle ważne, że przy składaniu takiego oświadczenia obowiązuje rygor odpowiedzialności karnej za nieprawdziwe zeznania. Równolegle trzeba zaakcentować, że wniosek taki złożyć może podatnik, którego małżonek zmarł w trakcie poprzedniego roku skarbowego lub po upływie okresu rozliczeniowego, ale przed złożeniem zeznania skarbowego.

Płatnik podatku PIT-4R od umów zleceń, wynagrodzeń, z tytułu rent i emerytur, umów o dzieło, do końca lutego roku następnego po roku fiskalnym przekazuje osobom informacje PIT-11 albo PIT-11A, lub na żądanie PIT 40\A albo PIT-40.

Przypominamy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji podatkowej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Korzystając z naszego programu pit 37 do PIT taxmachine.pl masz możliwość wypełnić każdy rodzaj formularza zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Dowolnie może skonfigurować własną deklarację podatkową. Dodatkowo nasz program przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie zeznania.

Podatnicy, jacy nie rozliczają deklaracji za pośrednictwem płatnika lub zdobywają zarobki z różnorodnych źródeł, w tym ułamek bez pośrednictwa zatrudniającego, rozliczają PIT-36.

Polacy nader często obawiają się deklaracji PIT rocznych, ale najczęściej rozliczanie rocznych zeznań PIT nie jest trudne, jedynie w rzadko spotykanych przypadkach przygotowywanie zeznań rocznych może stać się trudne.

Zawiadamiamy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji fiskalnej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W sieci można znaleźć całkiem sporo gratisowych aplikacji do sporządzania zeznań PIT, ale tylko jeden jest faktycznie godny zainteresowania. Aplikacja do tworzenia PITów jest nie tylko nieodpłatna, niesamowicie prosta w obsłudze, ale także zapewnia maksymalny zwrot podatkowy, bez przerwy czuwa byś otrzymał pit 37 jak największy zwrot podatku dochodowego.

Wspomniany oprogramowanie Pit 2013 został rzetelnie przyszykowany przez zespół sumiennych i pit 37 wytrawnych informatyków i testowany przez dziesiątki księgowych. Dzięki temu właśnie możemy Państwu zagwarantować najwyższą jakość oferowanego przez nas programu.

Deklarację PIT 36 składają Polacy, którzy za rok 2013 pit 37 otrzymywali którekolwiek dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika.

Na Pit 36L nie ma się prawa złożyć zeznania wraz z żoną albo jako obywatel samotnie wychowujący pociechę.

PIT 38 to druk PIT, jaki składają podatnicy, którzy uzyskały dochody kapitałowe, na przykład ze zbycia akcji, udziałów, obligacji, instrumentów pochodnych i innych papierów wartościowych.

Druk PIT 39 - rozlicz PIT-39 za pit 37 2013 rok. Formularz PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym sprzedali nieruchomość. Jest jednak wiele szczegółów, które wpływają na to, czy dana sprzedaż kwalifikuje się akurat pod ten formularz podatkowy. Niniejszy artykuł zawiera najważniejsze informacje dotyczące PIT-39.

Do wysłania deklaracji fiskalnej przez internet do Urzędu Skarbowego nie potrzebujesz certyfikowanego podpisu elektronicznego. Przedłożone przez Ciebie w formularzu dane osobiste są dla urzędników potwierdzeniem Twojej tożsamości.

Kategoria: Pit 37 | Tagi: pity 2013, pit 2013, pit37, pit 37 | Brak komentarzy

 PITY za 2013

Sporządź deklarację roczną z naszym oprogramowaniem PIT 2014.

rozliczenie pit za 2013

O postulat o wspólne obliczanie na druku PIT-37 wystąpić mogą małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Związek matrymonialny musi mieć moc wiążąca przez cały okres trwania poprzedniego roku skarbowego. Pomiędzy partnerami przez cały okres rozliczeniowy, którego dotyczy deklarację PIT-37, obowiązywać powinna wspólnota majątkowa. Żadnego z małżonków nie mogą dotyczyć przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych 19 rozliczenie pit za 2013 proc. stawką podatku.

Omawiany druk PIT-28 asygnowany jest dla: rozliczenie pit za 2013 podatników prowadzących działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze w formie spółki cywilnej lub jawnej, osób indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą o pozarolniczym charakterze, osób uzyskujących przychody z tytułu poddzierżawy, dzierżawy, najmu, podnajmu i innych umów tego typu, o ile umowy te nie są powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wspólne opodatkowanie poprzez formularz PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów otrzymanych przez małżonków w danym okresie podatkowym, po indywidualnym potrąceniu kwot określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek kalkuluje się na podstawie podwójnej wysokości podatku, który porachowany jest od połowy sumy dochodów małżonków. Należy niemniej zauważyć, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. dywidendy, odsetki z bankowych lokat, wygrane w grach liczbowych. W sytuacjach, w których jeden z małżonków nie naruszył minimalnego progu powodującego zobowiązanie zapłaty podatku też używa się ten sposób kalkulowania podatku oraz należy utworzyć formularz PIT-37.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku fiskalnego obywatel objęty opodatkowaniem ryczałtem nie zgłosił zrezygnowaniu z jednostki gospodarczej albo nie dokonał wyboru innego wariantu objęcia opodatkowaniem, uważa się, że dalej posiada biznes objęty opodatkowaniem albo dzierżawa w formie podatku zryczałtowanego od przychodów.

Blankiet PIT-36 a rozliczenie wspólne w małżeństwie za 2013 rok. Nie istnieje możliwość rozliczenia się poprzez PIT-36, jeżeli podatnik, małżonek lub dziecko: - uzyskują przychody, w przypadku których konieczne jest rozliczenie się poprzez PIT-28, - uzyskują przychody opodatkowane kartą podatkową, - uzyskują przychody podlegające przepisom o podatku tonażowym, - uzyskują przychody, które rozliczają się korzystając z PIT-36L.

Przedstawiony program do PIT za 2013 rok zdecydowanie upraszcza rozliczenie się z podatku za miniony rok. Dla osób, które są wszelako rozliczenie pit za 2013 zielone w tematyce księgowej wykonaliśmy poradniki do wypełnianie PITów.

Obywatel ma opcję by skorzystać w formularzu PIT rozliczenie pit za 2013 z rozliczenie pit za 2013 odliczenia od przychodu kwoty zapłaconej za używanie sieci internetowej w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkiwania osoby w wartości nie większej od w roku fiskalnym sumy 760 złotych.

Trzeba dodatkowo pamiętać, że PIT-39 wypełnia się również w przypadku sprzedaży: - prawa do rozliczenie pit za 2013 wieczystego użytkowania gruntów, - prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zarówno mieszkaniowego jak i użytkowego, - udziału w nieruchomościach.

Wykonaliśmy dla rencistów i emerytów nieodpłatny program do Pity 2013. Za jego pomocą rozliczyć mogą się renciści i emeryci, którzy uzyskali PIT-40A lub PIT-40A i PIT-11 i pragną wykorzystać prawo do sprezentowania 1 odsetka podatku lub do potrącenia obniżek podatkowych. Jeśli chcesz pobrać program do PIT 2014 rozliczenie pit za 2013 lub utworzyć i wysłać PIT 2013 przez sieć kliknij u dołu.

Program PIT 2014 zaręcza największe zwroty podatkowe, pobierz go za darmo jeszcze dzisiaj i uchroń się przed kłopotami, które na Ciebie czekają jeśli skorzystasz z jakiegoś innego software-u.

Utworzenie deklaracji rozliczenie pit za 2013 PIT-37. Aby prawidłowo wypełnić PIT-37, najlepiej jest skorzystać z programu do PIT. Skorzystaj z niego teraz instalując aplikację lub online. Drobiazgową instrukcję dotyczącą wypełniania PIT-37 za 2013 rok - Wypełnianie PIT-37.

Czy osoby pozostające w związku matrymonialnym zdołają rozliczać się wspólnie? Tak, formularz PIT-37 umożliwia taki sposób składania zeznania podatkowego. Warto jednak zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami.

Możesz również rozliczyć PIT przez internet. Nie musisz nic pobierać ani instalować. Kliklnij poniżej i wypełnij PIT online!

Poszukujesz programu do PIT-39? Dzięki nam możesz szybko i bezpiecznie rozliczyć się z podatku za pomocą programu PIT-39. Możesz także wypełnić zeznanie przez internet.

Wpłaty na ZUS są odliczane od dochodu. Składkami ZUS są wpłaty na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe, chorobowe obywatela.

druk pit o 2014

pit 39 druk 2013

Wskazując jako metodę opodatkowania ryczałt nie będziesz w stanie się rozliczenie pit za 2013 liczyć razem też z dochodów objętych opodatkowaniem poza ryczałtem, np. podatkiem 18% wedle skali podatkowej.

Oprogramowanie PITY 2014 rozliczenie pit za 2013 przyśpieszy nie tylko rozliczenie z podatku za 2013 rok, ale również poczyni za Ciebie wszelkich obliczeń. Omawiany program do Pit 2014 obsługuje: PIT-28, PIT-36L, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wszystkie wymagane apendyksy do deklaracji fiskalnej.

Płacący ryczałt od przychodów zdołają potrącać od podatku ujemny dochód, pokazaną zanim przeszli na podatek zryczałtowany od przychodów.

 PITY 2013/2014

Sprzedaż rzeczy nieruchomej nabytej lub pobudowanej w latach od 2007 do 2008 złożyć należy na zeznaniu PIT-28, PIT 38, Pit 36L, PIT 36.

W przypadku gdy zostaną podane błędne dane, system informatyczny takie podanie odtrąca.

Prześlij PIT przez jak wypełnić pit 37 jak wypełnić pit 37 internet - z jakiej przyczyny warto? Za pomocą niniejszej aplikacji PIT online mają Państwo możliwość rozliczyć się za 2013 rok w ciągu nawet 5 minut. Rozliczając PIT przez net nie musisz nic pobierać ani tym bardziej instalować. Wypełnisz PIT przez sieć za pomocą przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Na stronie abcpodatkowe.pl możesz utworzyć blankiet PIT 2013 przez internet. Wystarczy wyłącznie wejść tutaj, wybrać formularz podatkowe, które jak wypełnić pit 37 chcesz wypełnić i rozliczysz się z podatku. Możesz także wykorzystać z systemu e-deklaracje, dzięki czemu prześcielesz PIT prosto do Urzędu Fiskalnego.

Dodatkowo program księgowy TaxMachine zawiera w jak wypełnić pit 37 sobie kadry i płace, w tym listy płac, z obsługą PIT-11, PIT-4R, PIT-40, kartotek uposażeń jak wypełnić pit 37 oraz program do faktur, program magazynowy.

Jeżeli dostajesz przychody z jednostki gospodarczej i wybrałeś zasady ogólne opodatkowania, czyli zgodnie z zasadami ogólnymi, to składasz zeznanie Pit-36, wykazujesz tam przychody, koszty i zarobek z działalności, kwoty należnych i uregulowanych zaliczek na podatek od dochodu w czasie roku, wartości wpłaconych składek Zusowskich.

Wybierając ryczałt ewidencjonowany nie będziesz w stanie się liczyć razem także z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem ewidencjonowanym od przychodów, na przykład podatkiem 18% według skali podatkowej.

Podatnicy ryczałtu od przychodów mają możliwość odliczać składki jak wypełnić pit 37 na ZUS, ulgi i odliczenia, ulgę abolicyjną, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W oprogramowaniu PitY 2013 dostaniemy wiedza dotyczące przypisania wszelkiego z PITów, dokładne wiadomości na temat obniżek oraz pozostałe takie jak chociażby kwoty kosztów zdobycia zysku czy wielkości kwotowe limitów jak wypełnić pit 37 bonifikat podatkowych.

By ułatwić sobie rozliczanie druków rocznych PIT rocznych powinno się pobrać nasz nieodpłatny program do rocznych PIT 2013.

Rozliczanie deklaracji PIT-37 za 2013 rok nie jest niczym ciężkim, jeżeli korzystamy z darmowego programu do PIT za 2013 rok. Program nie tylko wspomoże nas w dobraniu trafnych druków do sytuacji podatkowej w której się znajdujemy, ale także będzie nas wspierał w czasie wypełniania PIT 2014. Możemy liczyć na pomoc nie tylko w obliczeniach, ale zarówno na podpowiedzi co wprowadzić w daną rubrykę.

Oprogramowanie dla firm TaxMachine na kanwie wpisów księgowych automatycznie tworzy ewidencje VAT, deklaracje jak wypełnić pit 37 podatkowe np. VAT-7, VAT-7K, oraz samodzielnie oblicza wpłaty na podatek dochodowy, na koniec roku automatycznie utworzy deklarację roczną PIT np. PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-36 którą jak wypełnić pit 37 później przekaże do Urzędu Skarbowego przez internet (e-deklaracje).

Sporządzenie PIT 2013 przez internet. Jesteśmy w trakcie produkowania dla Państwa aplikacji online do wypełniania PIT. Za radą prezentowanego programu internetowego wypełnią Państwo: PIT-28, PIT-38, PIT-39, PIT-37, PIT-36L, PIT-36 w 2014 roku rozliczając się za 2013 rok. Prezentowana aplikacja PIT online ulży Ci nie tylko w obliczeniach, ale też przeprowadzi Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2013 rok. Nie czekaj dłużej! Już dziś możesz mieć rozliczenie roczne 2013 za sobą. Wypełnij PIT przez internet lub pobierz darmowy program PIT.

e deklaracje

pit 36l

Na stronie taxmachine.pl możesz utworzyć zeznanie PIT 2013 przez sieć. Wystarczy jedynie wejść tutaj, wybrać zeznanie podatkowe, które chcesz rozliczyć i rozliczysz się z podatku. Możesz też wykorzystać z systemu e-deklaracje, dzięki czemu przekażesz PIT prosto do Urzędu Fiskalnego.

Główną zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować jak wypełnić pit 37 potwierdzenie.

Skorzystanie z obniżki fiskalnej jest możliwe jedynie w przypadku odpowiednio wypełnionych dodatków PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne załączniki PIT w rozliczeniu 2013/2014.

Nie trać czasu na stanie w kolejce - skorzystaj z e-deklaracji.

Dokumentem umożliwiającym odliczenie odliczenia internetowego jest dodatkowo dowód przekazu z banku lub bankowe świadectwo zapłaty pod warunkiem, że jako tytuł wymieniona będzie zapłata za używanie internetu.

Na abcpodatkowe.pl mają Państwo możliwość rozliczenia PITów dodatkowo przez globalną sieć. Jest to najwygodniejsza metoda rozliczenia z ze skarbówką, bowiem nie musimy niczego pobierać na osobisty komputer ani tym bardziej instalować. Za pomocą programu do PIT w wersji internetowej mamy możliwość wypełnienia deklaracji podatkowej w oparciu o blankiet PIT-39, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-28, PIT-36. Omawiana aplikacja online umożliwia również wypełnienie załączników do PIT.